Cantiga 140 de loor de Santa Maria de Alfonso X el sabio

De loor de Santa Maria.

A Santa Maria dadas
sejan loores onrradas.

Loemos a sa mesura,
seu prez e ssa apostura
e seu sen e ssa cordura
mui mais ca cen mil vegadas.

A Santa Maria dadas.

Loemos a ssa nobreza,
sa onrra e ssa alteza,
sa mercee e ssa franqueza
e sas vertudes preçadas.

A Santa Maria dadas.

Loemos ssa lealdade,
seu conort’ e ssa bondade,
seu accorr’ e ssa verdade
con loores mui cantadas.

A Santa Maria dadas.

Loemos seu cousimento,
conssell’ e castigamento,
seu ben, seu enssinamento
e sass graças mui grãadas.

A Santa Maria dadas.

Loando-a, que nos valla
lle roguemos na batalla
do mundo que nos traballa,
e do dem’ a denodadas.

A Santa Maria dadas.