Cantiga X de Alfonso X el sabio

[ESTA É DE LOOR DE SANTA MARÍA, COM’É FREMOSA E BÕA E Á GRAN PODER]

Rosa das rosas et Fror das frores,
Dona das donas, Sennor das sennores,
Rosa de beldad\’ e de parecer
e Fror d\’alegria e de prazer,
Dona en mui piadosa seer,
Sennor en toller coitas e doores.
Rosa das rosas et Fror das frores.

Atal Sennor dev\’ ome muit\’ amar,
que de todo mal o pode guardar;
e pode-ll\’ os peccados perdõar,
que faz no mundo per maos sabores.
Rosa das rosas et Fror das frores.

Devemo-la muit\’ amar e servir,
ca punna de nos guardar de falir;
des i dos erros nos faz repentir,
que nos fazemos come pecadores.
Rosa das rosas et Fror das frores.

Esta dona que tenno por Sennor
e de que quero seer trobador,
se eu per ren poss\’ aver seu amor,
dou ao demo os outros amores.
Rosa das rosas et Fror das frores.