Cantiga de escarnio o que foi passar a serra de Alfonso X el sabio

O que foi passar a serra
e non quis servir a terra,
é ora, entrant’ a guerra,
que faroneja?
Pois el agora tan muito erra,
maldito seja!

O que levou os dinheiros
e non troux’ os cavaleiros,
é por non ir nos primeiros
que faroneja?
Pois que ven cõnos prestumeiros,
maldito seja!

O que filhou gran soldada
e nunca fez cavalgada,
é por non ir a Graada
que faroneja?

Se é rie’ omen ou á mesnada,
maldito seja!

O que meteu na taleiga
pouc’ aver e muita meiga,
é por non entrar na Veiga
que faroneja?

Pois chus mol[e] é que manteiga,
maldito seja!