Non busques de Baldo Ramos

Non busques.
Xa te atopará
o poema.

***

No busques.
Ya te encontrará
el poema.